Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Vážení občania
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
 

oznamuje občanom města Nová Baňa, že v mesiaci máj v pracovných dňoch od 09.05.2024, budú pracovníci spoločnosti postupne realizovať odpočty vodomerov – obyvateľstvo, firmy, nie bytové domy .  

Žiada preto občanov obce /mesta/, aby pred týmto termínom odstránili všetky predmety z poklopov, z okolia poklopov aj zo šácht, ktoré sťažujú prístup k vodomeru, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a umožnili odčítačovi voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté brány a psov držali od šachty …

Viac si prečítate TU:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť