Technické služby mesta Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa majú k dispozícii pre občanov dispečing na telefónnom čísle 0918 800 688, kde môžete nahlásiť problém s neupravenou miestnou komunikáciou.
Riadime sa však schváleným operačným plánom, ktorý je zverejnený na stránke https://www.novabana.sk/storage/app/media/uploaded-files/Plán%20ZUMK%20na%20rok%202023-2024-c.pdf
Prioritne sa udržiavajú miestne komunikácie I. a II. kategórie.
Prosím kontaktovať nás prostredníctvom tohto zriadeného nástroja a nie na rôznych skupinách Facebooku.
Ďakujem za porozumenie.
 
Ing. Lucia Beťková, MBA 
riaditeľka
 

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Technické služby mesta Nová Baňa

Zdieľaj