Údržba verejnej zelene 2023

Údržba verejnej zelene 2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Údržba verejnej zelene
Z dôvodu väčšej informovanosti občanov, Technické služby mesta Nová Baňa zverejnili tabuľku s plánom kosenia verejnej zelene na web stránke mesta. Tabuľka bude pravidelne aktualizovaná a je v nej možné sledovať postup prác a plánovaný harmonogram kosenia jednotlivých častí v meste a na sídliskách. Zároveň je na oranžovo vyznačené práve prebiehajúce kosenie. Údržbu verejnej zelene realizujeme najmä vo štvrtok a piatok z dôvodu vykonávania pravidelných činností v rámci zberov odpadov. Samozrejme, chceme zdôrazniť, že sa jedná o plán, ktorý sa môže v závislosti od počasia a…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Údržba verejnej zelene 2023