Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Oznámenie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. prevádzkovateľovi skládky odpadov Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica
Zverejnenie podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
kód odpadu
Príloha č. 1 zákona č. 329/2018 Z.z.
kateg.odp.
kg/2023
20 01 01
papier a lepenka
O
123002
20 01 02
sklo
O
96120
20 01 03
VKM
O
5390
20 01 04
obaly z kovu
O

Viac si prečítate TU:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023