Verejné osvetlenie Nábrežná ulica

Verejné osvetlenie Nábrežná ulica

Z dôvodu rekonštrukčných prác (výmena stĺpov verejného osvetlenia) je z bezpečnostných dôvodov vypnuté verejné osvetlenie popri Novobanskom potoku. Prosíme občanov o trpezlivosť, nejedná sa o poruchu zo strany Technických služieb mesta Nová Baňa.
Riaditeľka TS

Viac si prečítate TU:

Verejné osvetlenie Nábrežná ulica