Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Hrabiny  Nová Baňa,
príjme do pracovného pomeru :
Názov pracovného miesta: opatrovateľka
Miesto výkonu práce: ZSS Hrabiny Nová Baňa  
Požadovaná kvalifikácia: v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách – stredné vzdelanie
+ opatrovateľský kurz
Forma odmeňovania
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platová trieda 2   
základná mzda od 851 € + zákonné príplatky – nočné, soboty, nedele, sviatok

Benefit…

Viac si prečítate TU:

Voľné pracovné miesto