Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom medveďa hnedého

Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom medveďa hnedého

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 20.3.2024 bolo vydané uznesenie Vlády SR č. 177/2024 k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest
a obcí a v ich bezprostrednom okolí.
V prípade spozorovania pohybu vo vašom katastrálnom území, vás žiadame o okamžité nahlásenie na tiesňovú linku 158, 112.
Zároveň vám oznamujeme, že od 21.3. do 26.3.2024 je vyčlenená hliadka z ORPZ Žiar nad Hronom pre okres Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, ktorá je oprávnená a povinná zasiahnuť pri ohrození, života, …

Viac si prečítate TU:

Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom medveďa hnedého