Zákaz prechodu cez most

Zákaz prechodu cez most

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Na základe upozornenia zhotoviteľa stavebných prác na opravovanom moste dôrazne upozorňujeme obyvateľov mesta Žarnovica, aby rešpektovali zákaz pešieho prechodu cez most.  Zákaz vstupu je viditeľne označený zákazovými značkami z oboch strán z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí. Prechod cez potok medzi ulicami je umožnený mostom určeným pre peších, ktorý sa nachádza povyše opravovaného mostu.

Viac si prečítate TU:

Zákaz prechodu cez most