Zalesňovanie v novobanských lesoch

Zalesňovanie v novobanských lesoch

Mesiace marec a apríl sa na Mestských lesoch Nová Baňa niesli v znamení pestovnej činnosti konkrétne vo výsadbe sadeníc. Výsadba nových stromčekov prináša pozitívny vplyv pre lesné hospodárstvo. 
Umelá obnova sa uskutočňovala na všetkých troch úsekoch, a to na lesnom úseku Háj, Sedlo a Bukovina. Na každom lesnom úseku si výsadbu nových stromčekov korigoval lesník, ktorý sa o pridelený úsek stará. Celkovo sme vysadili 20 500 ks sadeníc na výmere 5,51 ha z toho na lesnom úseku Háj 4 300 kusov, Sedlo 6 250 kusov a Bukovina 9 550 kusov. Najviac nových stromčekov sa vysadilo na lesnom úseku Bukovin…

Viac si prečítate TU:

Zalesňovanie v novobanských lesoch