Zasadnutie mestského zastupiteľstva 21. február 2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 21. február 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
21. február 2023 (t.j. v utorok) o 13.00 hod.
do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí, číslo dverí 20, s nasledovným programom:
O t v o r e n i e

Informačný blok vedenia mesta

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 10.02.2023
Správa o výsledku kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny, fasády budovy a dvorovej časti ZUŠ v Novej Bani“
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavne…

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 21. február 2023

Zdieľaj