Zasadnutie mestského zastupiteľstva 13. decembra 2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 13. decembra 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
13. decembra 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Správa o kontrole stavu uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 01.12.2023
Správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v rozpočtových organizáciách Materská škola Nábrežná 2 a Základná škola Jána Zemana
Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 3…

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 13. decembra 2023

Zdieľaj