Zasadnutie mestského zastupiteľstva 3. apríla 2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 3. apríla 2024

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
3. apríla 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2022 v rozpočtovej organizácii CVČ Nová Baňa
Záverečný účet mesta Nová Baňa na rok 2023
Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
2. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa …

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 3. apríla 2024