Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 22.7.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

22. júla 2024 (t.j. v pondelok) o 10.00 hod. 

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:

  • O t v o r e n i e
  • Informačný blok vedenia mesta
  • Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
  • 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
  • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

00_Pozvánka_MsZ_22.07.2024.pdf

01_Použitie prostriedkov z rezevného fondu na kapitálové výdavky.pdf

02_5. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa.pdf

Zdieľaj

Danka a Janka zavítajú do Novej Bane

V rámci Kultúrneho leta 2024 k nám zavíta spišskonovoveské Divadlo na predmestí s činohernou rozprávkou Danka a Janka.

Rozprávka je plná veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si tí najmenší určite zaspievajú a zatancujú. Danka a Janka sú sestričky dvojčence a sú celkom rovnaké. Danka je ako Janka a Janka ako Danka. Sú také rovnaké, že keď sa Janka pozrie do zrkadla, nie je si istá, či vidí seba alebo sestru Danku. A keď sa Danka pozrie na Janku, nevie naisto, či vidí sestru alebo seba v zrkadle. Všetečné dvojbodky sa stále škriepia, ale keď treba, vedia ťahať za jeden povraz.

Kedy a kde s…

Zdieľaj