Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania,príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladovaní krmu, sušení sena a tiež  aj pri žatevných prácach. Zber úrody je však často spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, čomu nasvedčuje aj zvýšený počet požiarov v tomto období. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom chce z dôvodu predchádzania prípadov požiaru informovať najmä  fyzické osoby ohľadne ich povinností vyplývajúcich z § 4 písm. a) a najmä § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, z ktorých  vyplýva „zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky…“ a „ dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ….“. Porušením nedodržania zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, môže okresné riaditeľstvo fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331 eur.    Vzniknutý alebo spozorovaný požiar oznamujte na linku tiesňového volania – Hasičský a záchranný zbor  tel. č. 150, prípadne IZS tel. č. 112.

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Ochrana úrody pred požiarmi

Zdieľaj