Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre

Obec Horné Hámre oznamuje dotknutým obciam, orgánom a ostatnej verejnosti,že prerokovanie návrhu územného plánu obce Horné Hámre sa uskutočňuje v lehote od 19.09.2023 do 19.10.2023. 
Celé oznámenie je zverejnené aj na úradnej tabuli. 
Oznámenie návrh ÚP Horné Hámre.pdf

Viac si prečítate TU:

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Horné Hámre