Online burza stredných škôl BBSK

Sieť Regionálnych centier kariéry Vás pozýva na Online burzu stredných škôl BBSK zameranú na predstavenie stredných škôl pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v našom kraji. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, priebehu prijímacích skúšok, ale aj o následnom uplatnení. Samotná Online … Čítať viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027

Mesto Nová Baňa pristúpilo k aktualizácii celého dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 (PHRSR), na základe potreby presnej špecifikácie projektových aktivít a zosúladenia sa s regionálnym dokumentom PHRSR Banskobystrického samosprávneho kraja. Týmto môže verejnosť vzniesť svoje návrhy a pripomienky k uvedenému dokumentu, ktorý nájdete v prílohe tohto článku. Vaše pripomienky … Čítať viac