Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 13.9.2023

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 13.9.2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 
13. septembra 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 04. 09. 2023
Správa o výsledku kontroly výroby tepla a jeho následné rozúčtovanie na základe dôslednej analýzy tvorby ceny tepla za rok 2022 a 2023
Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné a kapitálové výdav…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 13.9.2023