Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov, bylín kríkov a stromov. Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €. OR HaZZ Žiar nad Hronom chce vopred upozorniť najmä občanov na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania trávnatých porastov, suchej trávy, bylín, kríkov, stromov, ale i nepotrebného odpadu zo záhrad a tiež aj na zakladanie ohňov v prírode a to najmä v jarnom období.

Viac si prečítate TU:

Preventívne opatrenia na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov