Vymeňte použitý kuchynský olej za nový!

Vymeňte použitý kuchynský olej za nový!

Od 1.2.2024 máte možnosť na Zbernom dvore Technických služieb vymeniť 5 l použitého kuchynského oleja za 1l nového oleja.
Stačí pokiaľ občan mesta príde počas otváracích hodín s 5l použitého oleja uskladneného v plastových fľašiach. Obaly sa s olejom odovzdávajú, nevracajú sa.
Použitý olej sa dá taktiež separovať a vyhodiť do kontajnerov na to určených. Žltý kontajner na zber oleja nájdete v kontajnerových stojiskách na sídliskách.

PREČO ZBIERAŤ POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ?
– chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody
– ušetríte Vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi, elim…

Viac si prečítate TU:

Vymeňte použitý kuchynský olej za nový!