ZBER TEXTILU A ŠATSTVA V NAŠOM MESTE KONČÍ

ZBER TEXTILU A ŠATSTVA V NAŠOM MESTE KONČÍ

Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že od mesiaca jún už nebude možnosť v našom meste odovzdávať použitý textil a šatstvo do určených kontajnerov, ktoré boli umiestnené na mestskom trhovisku. Kontajnery budú odobraté spoločnosťou, ktorá zbiera textil a šatstvo. Dôvodom ich stiahnutia z nášho mesta je dlhodobý trend odovzdávania nekvalitného použitého textilu a šatstva. Vo vreciach sa nenachádzal len textil a šatstvo, ale aj iné druhy odpadu (zvyšky kuchynského odpadu, kusy molitanu, plasty a pod.). Tento trend extrémnej nekvality vyzbieraného textilu a šatstva ako aj zneužívanie kontajnerov na iné druhy odpadu spôsobil to, že kontajnery na textil a šatstvo nemajú podľa spoločnostiv meste Žarnovica zmysel. Výsyp kontajnerov s takýmto obsahom predstavujú pre ňu vysoké finančné náklady, čo je dlhodobo neudržateľné.Je nám ľúto, že vďaka niektorým nezodpovedným občanom, ktorí využívali tieto kontajnery na ukladanie nielen nepoužiteľného šatstva, ale aj na iné druhy odpadov, čo spôsobilo, že sa textílie a šatstvo v našom meste už zbierať nebudú. A ak skončia v kontajneroch na zmesový komunálny odpad, tým sa zvýši množstvo odpadu uloženého na skládke odpadov.Aj napriek tejto negatívnej skúsenosti dúfame, že sa nám podarí v blízkej budúcnosti opäť priviesť do nášho mesta spoločnosť, ktorá by pre nás zabezpečovala zber textilu a šatstva. Foto: archív MsÚText: MsÚ – OVIŽP, Ing. Zuzana Gregorová

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

ZBER TEXTILU A ŠATSTVA V NAŠOM MESTE KONČÍ

Zdieľaj