Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. februára 2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. februára 2024

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
15. februára 2024 (t.j. vo štvrtok) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 02. 02. 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2024
Zrušenie Mestskej rady v Novej Bani
Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa
Správa o výsledku kontroly d…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 15. februára 2024