Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. februára 2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. februára 2024

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
29. februára 2024 (t.j. vo štvrtok) o 15.00 hod.
do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Zariadenie Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou LOGopedIKA do siete škôl a školských zariadení
Postúpenie práv a povinností investora stavby/stavebníka stavby „Doplňujúci vodný zdroj pre SKV Žarnovica“
Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
primá

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. februára 2024