Zmena na tratiach ústiacich do Zvolena na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica

Zmena na tratiach ústiacich do Zvolena na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica

Realizované zmeny na tratiach ústiacich do Zvolena súvisia s rozsiahlou výlukovou činnosťou správcu železničnej infraštruktúry (ŽSR) na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica z dôvodu havarijného stavu infraštruktúry a zároveň modernizácie ŽST Hronský Beňadik. Na viacerých linkách dochádza od 09. júna – do 11.decembra 2024 z tohto dôvodu k zmenám v časových polohách vlakov regionálnej a diaľkovej dopravy. Na linke Zvolen – Levice (trať 150) príde okrem zmien časových polôh vlakov aj k dlhodobému nahradzovaniu osobných vlakov autobusovou dopravou (NAD) v úseku Žarnovica – Kozárovce a diaľkových vlakov v úseku Kozárovce – Nová Baňa.Predpoklad trvania opatrení je do konca platnosti grafikonu 2023/2024 (december 2024). Pri regionálnych vlakoch ide o nasledovné zmeny: Vlaky zo Zvolena do Levíc budú posunuté trasy a nahradené v úseku Žarnovica – Kozárovce autobusovou dopravou (NAD), Železničná zastávka Psiare nebude obsluhovaná z dôvodu obmedzení na cestnej komunikácií. Cestujúci môžu pre nástup do NAD využiť autobusovú zastávku „Hronský Beňadik, námestie.“ Os 5701 bude vedený v zmenenej časovej polohe, pôjde v celej trase vlak, Os 5742 bude vedený v nezmenenej časovej polohe v celej trase vlak, Os 5740 a 5741 bude vedený v NAD v celej trase a zmenenej časovej polohe. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať nasledovne: Kozárovce – pred železničnou stanicou, Psiare – bez obsluhy, Hronský Beňadik – autobusová zastávka „Hronský Beňadik ,námestie“, Tekovská Breznica – autobusová zastávka „Orovnica žel.st.“, Nová Baňa – pred železničnou stanicou, Rudno nad Hronom – autobusová zastávka „Rudno nad Hronom, OcÚ“, Voznica – autobusová zastávka Voznica, OcÚ“, Dolné Hámre – autobusová zastávka „Voznica, rázc.“, Žarnovica – pred železničnou stanicou.  v NAD nie je možné zabezpečiť prepravu bicyklov a prepravu zvierat bez uzatvárateľnej schránky (nevzťahuje sa na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím), v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov, predaj cestovných lístkov v NAD nie je zabezpečený, cestovný lístok si zakúpite v pokladniciach ZSSK, alebo nonstop prostredníctvom www.zssk.sk, mobilnej aplikácie IDeme vlakom, SMS, Na Linkách: Zvolen – Šahy – Čata (trať 153),  Zvolen – Lučenec (trať 160), Zvolen – Banská Bystrica (trať 170), Zvolen – Horná Štubňa (trať 171) budú od 9.6.2024 platiť nové cestovné poriadky. Všetky vyššie uvedené zmeny budú zapracované aj do vyhľadávačov spojení. Ospravedlňte, prosím, prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní.   

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Zmena na tratiach ústiacich do Zvolena na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica

Zdieľaj