Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027

Mesto Nová Baňa pristúpilo k aktualizácii celého dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 (PHRSR), na základe potreby presnej špecifikácie projektových aktivít a zosúladenia sa s regionálnym dokumentom PHRSR Banskobystrického samosprávneho kraja. Týmto môže verejnosť vzniesť svoje návrhy a pripomienky k uvedenému dokumentu, ktorý nájdete v prílohe tohto článku. Vaše pripomienky … Čítať viac

Zdieľaj