Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV

Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV

Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica bola schválená dotácia na vybudovanie verejnej kanalizácie v meste Žarnovica pod názvom projektu „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“.  Touto cestou si mesto Žarnovica dovoľuje vyzvať tých občanov, ktorým boli doručené budúce zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a k dnešnému dňu ich nedoručili, aby tak urobili.Podpísané zmluvy  vo všetkých  troch vyhotoveniach môžete doručiť poštou alebo osobne  späť na adresu :Mestský úrad Žarnovica oddelenie výstavby, investícií a životného prostrediaNámestie Slovenského národného povstania 1/33, 966 81 Žarnovica do 15. mája 2024. V prípade nejasností vám na oddelení výstavby, investícií a životného prostredia  radi poskytneme všetky potrebné informácie. MsÚ – OVIŽP

Viac si prečítate TU:

Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV