Zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu

Zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu

Mesto Žarnovica oznamuje občanom, ktorým boli doručené budúce zmluvy        o pripojení na verejnú kanalizáciu, že ešte stále je možnosť  doručiť  podpísané zmluvy vo všetkých  troch vyhotoveniach späť na Mestský úrad Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, Námestie Slovenského národného  povstania 1/33, 966 81 Žarnovica a to do konca  februára 2024.Budúce zmluvy o pripojení k projektu „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“  vám boli doručené mestom Žarnovica koncom roka 2023.V prípade nejasností vám radi poskytneme informácie na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavy, investícií a životného prostredia. Ďakujeme za spoluprácuMsÚ – OVIŽP

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu

Zdieľaj