Voľné pracovné miesto v Zariadení sociálnych služieb Hrabiny

Voľné pracovné miesto v Zariadení sociálnych služieb Hrabiny

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Hrabiny  Nová Baňa,
príjme do pracovného pomeru :
Názov pracovného miesta: sestra
Miesto výkonu práce: ZSS Hrabiny Nová Baňa
Pracovné podmienky: 
Pracovný pomer na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia: v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách – úplné stredné odborné
Forma odmeňovania
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platová trieda 5, 6 (podľa vzdelania)   
základná mzda od 839,50 do 1103,50 € (pod…

Viac si prečítate TU:

Voľné pracovné miesto v Zariadení sociálnych služieb Hrabiny