Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na keyboard Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, prijme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na keyboard s nástupom od 04. septembra 2023. • Úväzok: čiastočný úväzok  zastupovanie MD a RD je 10 vyučovacích hodín (2 dni)• Dátum nástupu: 04.09.2023• Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na klavír, keyboard.Kvalifikačné predpoklady:– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.    Voľné pracovné miesto- Učiteľ hry na bicie nástroje Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na bicie nástroje s nástupom od 04. septembra 2023. • Úväzok: čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín (2-3 dni)• Dátum nástupu: 04.09.2023• Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na bicích nástrojoch.Kvalifikačné predpoklady:– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.Čiastočný úväzok 13,5 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Požadované doklady posielajte do 20.8.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školy,e-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.  Voľné pracovné miesto- učiteľ hry na husliach Základná umelecká škola v Žarnovici, Dolná 25, príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok učiteľa hry na husliach s nástupom od 04. septembra 2023. • Úväzok: čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín (2-3dni), zastupovanie počas rodičovskej dovolenky• Dátum nástupu: 04.09.2023• Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, minimálne nižšie odborné vzdelanie v odbore hry na husliach.Kvalifikačné predpoklady:– študent 6. ročníka konzervatória, alebo absolvent konzervatória v danom odbore,– študent alebo absolvent VŠ v danom odbore.Čiastočný úväzok 13 vyučovacích hodín, nástup od 04.09.2023, základná zložka platu pri plnom úväzku /brutto/: od 942,50 – 1152,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania – zákon č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od dĺžky započítanej praxe.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať pedagogické zamestnanie, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.Požadované doklady posielajte do 20.08.2023 na adresu školy: ZUŠ, Dolná 25, 96681 Žarnovica.Kontaktná osoba: Akad.mal. Zuzana Komendová, riaditeľka školye-mail: zus@zuszarnovica.sk, tel. číslo: 0915182959Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky. 

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Voľné pracovné miesta