Zber zmesového komunálneho odpadu

Zber zmesového komunálneho odpadu

V roku 2023 sa v meste Žarnovica vykonalo v individuálnej a komplexnej bytovej výstavbe čipovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad za účelom ich identifikácie.Každá domácnosť v rodinných domoch, bytové domy aj podnikateľské subjekty by už mali mať svoje nádoby začipované. V prípade, ak niekto  ešte nemá začipovanú nádobu, je potrebné túto skutočnosť telefonicky nahlásiť na Mestskom podniku služieb Žarnovica, s.r.o. na čísle 045/6812154 alebo 0911191204 a dohodnúť si montáž čipu,nakoľko od 1. apríla 2024 sa budú vysýpať len začipované zberné nádoby na zmesový komunálny odpad! Nezačipované zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sa  od tohto termínu (1.4.2024) už nebudú vysýpať a zároveň sa nebudú brať ani vrecia s odpadom uložené pri nádobách!V prípade zaobstarania novej zbernej nádoby si  bude možné ju zakúpiť aj vrátane čipu priamo na Mestskom podniku služieb Žarnovica s.r.o.,  Partizánska ulica 1043/84, 966 81 Žarnovica, v pracovných dňoch, od 06.00 hod. do 14.00 hod..  Pokiaľ domácnosti nebude postačovať jedna nádoba na zmesový komunálny odpad, je potrebné si každú ďalšiu nádobu dať začipovať, v opačnom prípade takáto nebude vysypaná.Zberový kalendár o termínoch zvozu zmesového komunálneho odpadu je zverejnený na webovom sídle mesta Žarnovica, ako aj na webovom sídle Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. MsÚ – OVIŽP

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Zber zmesového komunálneho odpadu

Zdieľaj